Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. ulegnie zmianie rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami jakie weszły do rozkłady jazdy.                                                                                      Data i Godzina:
 • Pogoda:  Plan Komunikacji Miejskiej:  Akcja życzliwość:
  Losowe zdjęcie:

  wc.jpg  Jesteśmy na FACEBOOK - u :
  Ankieta:

  Jak oceniasz rozkład jazdy komunikacji miejskiej
   
  Liczba Odwiedzających:

Komunikaty

komunikaty na 1 września 2013

 

 

Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach

Najpóźniej ze służb komunalnych ruszyła Komunikacja Miejska (na początku nosiła ona nazwę Miejska Komunikacja Samochodowa (MKS)). Przez długi powojenny okres Suwałki miały jej namiastki w postaci usług dorożkowych oraz autobusów PKS. Postój dorożek znajdował się na Placu Wolności (dziś Plac Piłsudskiego koło kościoła św. Aleksandra). W kwietniu 1951 roku MRN wyznaczyło dorożkom róg tego placu i ul. Konopnickiej, gdyż blisko poprzedniego miejsca znajdowała się studnia. Natomiast już w kwietniu 1947 roku przygotowane zostały przystanki Samochodowej Komunikacji Miejskiej, o czym świadczyły wykopane w poszczególnych punktach miasta słupy z tablicami, może już wtedy przeznaczone dla autobusów PKS.

Jednak dopiero na początku 1953 roku władze miejskie zwróciły się do dyrekcji PKS o uruchomienie miejskiej komunikacji, a 23 lutego 1953 roku wyznaczona została trasa (ulicami Kościuszki, Kolejową, Noniewicza, Utratą Długą), osiem przystanków i

goOtwarcie komunikacji miejskiej dziny odjazdów autobusów w mieście. Rozkład jazdy uwzględniał potrzeby pracowników zakładów, które mieściły się poza Suwałkami, oraz przyjazdy i odjazdy pociągów osobowych. Tak więc w ograniczonym stopniu autobusy PKS zastępowały komunikację miejską do początków lat siedemdziesiątych.

W celu zwiększenia funduszów oraz stworzenia mieszkańcom dogodnego dotarcia do stacji kolejowych okolicznych miejscowości, zarząd miasta przyjął 16 marca 1947 roku wniosek o wszczęcie starań o uzyskanie koncesji na miejska komunikację samochodową.

Otwarcie komunikacji miejskiej po wielu latach zabiegów należało niewątpliwe do najważniejszych wydarzeń w życiu mieszkańców. 28 września 1971 roku po pół roku starań uruchomiono w Suwałkach Komunikację Miejską.

Początkowo Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej nie posiadał własnej bazy na autobusy, a warsztat remontowy był jedynie prowizoryczny. Zakład początkowo posiadał 5 autobusów marki ,,SAN", które często ulegały awariom, a części zamienne były niedostępne. Załogę zakładu tworzyło 16 osób, w tym 7 kierowców, obsługujących 2 linie komunikacyjne o łącznej długości 12 km:

Trasa 1: Dworzec PKP – Papiernia
Trasa 2: Elewator zbożowy – PKP – Poczta – elewator

W 1971 roku przewiózł 203 000 pasażerów.

Od 1972 roku Zakład otrzymał 10 autobusów, co pozwoliło na utworzenie 2 nowych tras letnich, na tzw. liniach zielonych, obejmujących Wigry, Stary Folwark oraz Zatokę Słupiańską. Przewieziono wówczas w ciągu roku 991 000 pasażerów. Linie te kursowały od maja do września.

Początkowo zakład mieścił się w browarze i właściwie nie miał swojego zaplecza. Zatrudniał wtedy 16 osób, w tym 7 kierowców.

W 1973 roku 13 autobusów obsługiwało pięć tras o łącznej długości 25 km i przewiozło 1 600 000 pasażerów.

W 1975 roku zaś 23 autobusami na tej samej liczbie tras, ale o długości aż 112 km, przewieziono 1 900 000 osób. W okresie tym komunikacja miejska przynosiła straty, z powodu wysokich wydatków na zakup nowych pojazdów, urządzenie zajezdni na terenie własnej bazy, budowę wiat przystankowych oraz wysoką awaryjność taboru.

W 1977 roku przewieziono 2 327 000 osób. Łączna długość obsługiwanych wówczas ośmiu linii wynosiła 81 km, w tym 24 km do wsi otaczających Suwałki, tj. Papierni, Poddubówka, Płociczna (przez Sobolewo), Krzywego, Potaszni, Żylin, Szwajcarii, Nowej Wsi. Nieustanną bolączką ZKM była duża awaryjność autobusów, co powodowało problemy z realizowaniem wszystkich kursów.

W 1983 roku sytuacja przewozowa uległa poprawie. Tabor składał się z 30 pojazdów (23 „Autosany” i 7 „Jelczy”), a liczba przewiezionych pasażerów na 13 liniach wzrosła do 5 000 000 w ciągu roku. W kolejnych latach notowano systematyczny wzrost liczby użytkowników komunikacji miejskiej.

W 1985 roku W wyniku wyżu demograficznego Suwałki liczyły już 51 486 obywateli, a autobusy przewiozły 6 690 000 pasażerów (50% więcej pasażerów niż pięć lat wcześniej).

W 1986 roku Uruchomiono najważniejszą, także obecnie, linię nr 14, która łączyła centralną część miasta z Osiedlem Północ i Szpitalem Wojewódzkim. Sieć komunikacyjna wynosiła wówczas 123 km, w godzinach szczytu autobusy kursowały co 5 – 8 minut, a w pozostałych porach dnia co 15 minut.

W 1988 roku Zakład Komunikacji Miejskiej 37 autobusami przewiózł 7 642 000 pasażerów. Zatrudnienie wzrosło z 20 do 52 pracowników. Największą bolączką zakładu w tym czasie była ogromna awaryjność i przeładowanie pojazdów, brak części do nich i nowej zajezdni. Pasażerowie narzekali natomiast na przepełnione autobusy, ciągłe zmiany tras i rozkładów jazdy oraz zrywanie kursów. Wciąż komunikacja miejska przynosiła straty.

W 1989 roku Suwałki przekroczyły 60 000 mieszkańców, a liczba przewiezionych pasażerów była bliska 8 000 000 w ciągu roku. Przedsiębiorstwo wymieniło stary tabor autobusowy na nowy, który w efekcie składał się z 43 autobusów.

W 1990 roku ,Zakład Komunikacji Miejskiej za pomocą 47 autobusów, przewózł 5 734 000 pasażerów, przy zatrudnieniu 76 osób, w tym ponad 60 kierowców.

W 1997 roku komunikacja miejska wzbogaciła się o 5 autobusów marki Jelcze M 120 (dostały one numery taborowe 100, 101, 102, 103, 104).W pojeździe 102 zostały zamontowane nowoczesne kasowniki pokazujące godzinę oraz tablice świetlne wyświetlające numer linii.

W 1999 roku pojawiły się pierwsze autobusy przegubowe "Ikarusy 280.26", a dotychczasowe kasowniki zastąpiły nowe, elektroniczne, z zegarkami wskazującymi godzinę.

W 2002 roku Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił 3 autobusy nowej generacji, marki Solaris Urbino 12 (otrzymały one numer taborowe w zakresie od 108 do 110). Autobusy o łącznej długości 12 m, niskiej podłodze i z miękkimi siedzeniami wyjechały na linie i obsługiwały najczęściej "czternastkę". W 2002 roku zaczęła się też era nowego malowania autobusów suwalskiej komunikacji miejskiej – na żółto-zielono.

W 2004 roku ZKM wzbogacił się o 2 najmniejsze z całej floty 43 autobusów Jelcze M081MB/3 (otrzymały numery taborowe w zakresie 111 i 112). W tym samym również roku ZKM zakupiło z POM Suwałki używanego Jelcza PR110U (otrzymał numer 113). Przeszedł gruntowny remont i wyjechał na trasy w żółto-zielonych barwach.

W 2005 roku do taboru ZKM dołączyły kolejne dwa używane pojazdy (tym razem z PKS Grodzisk Mazowiecki – ajenta warszawskiego) – Jelcze M120. Były to autobusy drugiej generacji z nowym plastikowym przodem i nowymi plastikowymi siedzeniami. Otrzymały one numery taborowe 114 i 115.

W 2006 roku Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił trzy autobusy typu MAN NL 202 (otrzymały one numerację 116, 117, 118). Many pochodzą od niemieckiego przewoźnika SWO Osnabrück. W tym też roku papierowe bilety miesięczne zostały zastąpione Suwalską Kartą Miejską.

W 2007 roku ZKM wzbogacił się o 3 Jelcze M120 Supero trzeciej generacji (o numeracji od 119 do 121). Były to używane autobusy od ajenta z Warszawy, od którego wcześniej zakupiono Jelcze # 114 i 115. W tym roku nastąpiła też gruntowna zmiana rozkładów jazdy i tras komunikacji miejskiej. Linie zostały zmienione częściowo, rozbudowane lub skrócone, a nawet ich część została usunięta z powodu nierentowności. W tym też roku doszło do zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Suwałki i Gminą Suwałki na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Suwałki. W ciągu roku przewieziono około 3 950 000 pasażerów.

W 2008 roku Zakład Komunikacji Miejskiej otworzył dwie specjalne linie ("Blues" w ramach Suwałki Blues Festival i coroczną linię "Cmentarną"). Zakupił też 3 pojazdy (dwa  MAN-y NG 272, autobusy 18 metrowe, które miały zastąpić wysłużone już Ikarusy 280.26. Dostały one numery taborowe #122 i #123. Zakupiono również i 12 metrowy pojazd Gräf & Stift NL202 #124). W związku z zakupami Zakład Komunikacji Miejskiej skasował 5 dotychczasowych wysłużonych staruszków. W tym również roku PGK odremontowało wysłużonego Ikarusa 280.26 #107, który służył do 2009 roku. Od grudnia na ulicach Suwałk można było zobaczyć 4 używane MAN-y typu NL 222, dostały one numery taborowe w przedziale od #125 do #129. Był to rok dużych zakupów używanych pojazdów.

Od 11 czerwca 2009 r. na ulice Suwałk wyjechało 12 nowych autobusów marki Irisbus Crossway 12 LE. Dostały numery od 130 do 141. Był to pierwszy zakup nowych pojazdów sfinansowany w pełni przez Unię Europejską. Powstały też trzy nowe linie: "1", "22" i "23". Linia 1 i 23 były to linie obsługujące przeniesiony z ulicy Świerkowej na ulicę Grunwaldzką bazar. Kursowały wyłącznie w sobotę w godzinach 6:30 - 12:00 Linia 22 była to tzw Zielona Linia w większości trasy pokrywająca się z linią 4. Kursowała do Gawrych Rudy nad Zatokę Słupiańską. Kursy odbywały się w wyłącznie w soboty niedziele i święta.  Dzięki projektowi unijnemu ustawiono 20 wiat przystankowych. Nastąpiła również zmiana sposobu naliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ciągu roku przewieziono około 3 370 000 pasażerów.

W 2010 roku realizacja projektu unijnego, w ramach którego zakupiono: 15 autobusów marki Mercedes 628 Conecto LF (numery taborowe od #142 do #156), holownik, samochód wsparcia logistycznego, system zarządzania komunikacją miejską, 24 wiaty przystankowe i 10 elektronicznych tablic przystankowych.Unia Europejska sfinansowała 81% wydatków na wymienione wyżej inwestycje. Na przełomie lipca i sierpnia MAN NL 222#128 oraz Gräf & Stift NL202 #124 przechodziły testy w Skarżysku Kamiennej. Skarżysko Kamienna stała się właścicielem wystawionych na sprzedaż autobusów ZKM Suwałki: MAN-ów NL222# 125,126,127,128, Gräfa & Stifta NL202 #124. W ciągu roku przewieziono około 3 340 000 pasażerów.

Od 1 września 2011 r. nastąpiła optymalizacja suwalskiej komunikacji miejskiej, mająca na celu poprawę oferty przewozowej komunikacji miejskiej, w ramach której dokonano zmian w przebiegu poszczególnych linii komunikacyjnych. Niektóre linie zostały usunięta, niektóre nowe, a jeszcze niektóre jedynie tylko nieznacznie zmienione. Zmienią się również ceny biletów oraz szata graficzna rozkładów. Na przystankach pojawiły się nowość dla pasażerów. Plany miasta z zaznaczeniem w jakich kierunkach porusza się komunikacja miejska. W dniu 7 listopada zawieszono działalność linii 1 kursującej na trasie Szpital - Emilii Plater - Szpital. A w grudniu wprowadzono pierwsze korekty nowego rozkładu jazdy.

W 2012 rok na pojazdach marki Irisbus Crossway LE 12 zaczęły się pojawiać się pierwsze reklamy typu FullBack. W lipcu na sprzedaż zostały ponownie wystawione pojazdy marki Jelcz M120/2 # 114 i # 115 oraz Jelcz M120/3 SUPERO #119 i #120 oraz #121 oraz jeden z minibusów Jelcz MB081MB3 #111. Dnia 15 czerwca została utworzona nowa pętla przy ulicy 1. Maja nieopodal budynku ZUS-u. Od listopada 2012 autobusy skrócone do Parku Marii Konopnickiej zatrzymywały się na prowizorycznej zatocze przy ulicy Błogosławionej Siostry Kanizji przy Sercu Suwałk.

W 2013 roku od 1 stycznia reaktywowano linię 5 kursującą do na trasie: Kościuszki - Noniewicza - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - Szpitalna - Biała Woda - Żywa Woda. Kursowała ona wyłącznie w dni nauki szkolnej. Pięć kursów zostało linii 5 zostało wyodrębnione z linii 14. W tym to miesiącu utworzono również dodatkowych 3 przystanków przy ul. Walerego Romana, Hamerszmita oraz w Żylinach/PKS. Na czas remontu Plac Piłsudskiego od 16 kwietnia do 15 czerwca 2013 r. autobusy linii 3,5,6,9,10,11,19,21 jeździły objazdem przez ulicę Emilii Plater. Został tam reaktywowany przystanek 259 - Emilii Plater i stał się on

przystankiem tymczasowym, na żądanie. 1 września 2013 r. została uruchomiona nowa linii nr 7, która przejęła część kursów dotychczasowej linii nr 14.

W czerwcu 2014 roku ZKM Suwałki testowało Mercedesa Conecto LF 18. Pojazd gościł w naszym mieście przez 2 tygodnie i obsługiwał linie 7,14,19, 21. W czerwcu po testach ZKM Suwałki wzbogacił się o MANa NG 313, który otrzymał numer taborowy #157. Pierwszy pojazd, przegubowy z zimnym nawiewem w przestrzeni pasażerskiej. Dnia 1 września 2014 r. po wznowieniu kursowania autobusów po okresie wakacji zawieszono działalność 3 z 4 kursów linii 12. 1 Listopada 2014 r, jak co roku uruchomiono dodatkowe linie dowozowe do cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta. Dokonano również zmian w liniach 18,19 oraz 21.  Dnia 1 Grudnia 2014 r. uruchomiono nową linie nr 13, której zadaniem było skomunikowanie osiedla Północ ze

Specjalną Strefą Ekonomiczną w czasie 21 minut a nie jak do tej pory 41.

W styczniu 2015 roku ZKM starał się o zbudowanie strony internetowej z informacjami niezbędnymi dla pasażera jednak w połowie marca strona została zawieszona. W lutym na przystanku Utrata/Dworzec PKS została wymieniona wiata przystankowa, na nowy typ wiaty, którego jeszcze w naszym mieście nie było. 25 Lutego uruchomiono specjalne bezpłatne połączenie ze Szkołą przy ulicy Sikorskiego, gdzie odbywała się 2 już z cyklu imprez Kre@tywne Suw@łki 2. Od 1. Marca wprowadzono również zmiany w kursowaniu linii 9, 11 i 12 oraz 19 w niedziele i święta. Linie 11 i 12 skierowana na nową część ulicy Warszawskiej, a wszystko to na prośby mieszkańców, który skarżyli się, iż młodzież gromadząca się w wiacie hałasuje i spożywa alkohol. Od 18 marca do 30 marca w autobusach komunikacji miejskiej można było spotkać ankieterów, który zostali zatrudnieni przez firmę PTC Marcin

Gromadzki, których celem było badanie zapełnienia autobusów poszczególnych linii oraz notowanie uwag pasażerów dotyczących funkcjonowania autobusów komunikacji miejskie

j. Po przejęciu przez Zarząd Dróg i Zieleni opieki nad tabliczkami z rozkładem jazdy informacje wywieszane na przystankach dość często były mylone, poucinane lub nieaktualne. Miłośnicy Komunikacji Miejskiej wystosowali pismo z prośbą o uporządkowanie sprawy tabliczek i rozkładów. 26 marca Miłośnicy Komunikacji Miejskiej opublikowali oraz dostarczyli propozycję projektu zmian infrastrukturze (część 1) oraz w rozkładach jazd (część 2). Od 8 kwietnia 2015 r. linia 2 nie kursowała ulicą Nowomiejską, z

powodu jej remontu. 30 kwietnia 2015 r. lifting przeszła oficjalna strona PGK Suwałki, próżno jednak było szukać podstrony dotyczącej zmian w komunikacji. W k

wietniu tego roku doszło też do kilku dewastacji autobusów komunikacji miejskiej marki Irisbus Crossway LE 12. Miały one miejsce w tylnej części pojazdu. 15 Maja 2015r. na teren zajezdni autobusowej przybyły dwa używane autobusy marki Mercedes Citaro O530G otrzymały one numery taborowe #158 i #159. Pojazdy są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. 25 maja wyruszyły na trasy. 1 czerwca z okazji dnia dziecka PGK Suwałki zorganizowało darmowe przejazdy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodszych.14 czerwca na czas pierwszego biegu Suwałki 10,5 zmieniły się trasy linii 2,7,18, 19, 21.

20 czerwca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zabrał się za porządki w wiatach przystankowych oraz tabliczkach. Zniknęły zbędnie ustawione wiaty przystankowe z ulic Kościuszki, 2

4.Sierpnia oraz Reja. Wprowadzono również zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na czas wakacji. 29 czerwca rozpoczęła się naprawa pogwarancyjna kostki brukowej przy Placu Marii Konopnickiej, przez co linie 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18 z Osiedla Północ kursowały ulicą Kościuszki. Podczas plenerowej imprezy Suwałki Blues Festival wszyscy posiadający bilet na jakikolwiek koncert mogli podróżować autobusami komunikacji miejskiej za darmo. Na czas tego święta mieszkańcy oraz goście podróżowali autobusami linii 3,6,9,10,11,19,21, które miały zmienione trasy. Od 8 lipca do 10 lipca powrócono do napraw gwarancyjnych przy Placu Marii Konopnickiej i linie 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18 z Osiedla Północ kursowały zmienioną trasą. W lipcu na przystankach zaczęły się pojawiać duże tablice na rozkład jazdy - był to jeden postulat, który został wystosowany do ZDiZ w piśmie Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pod koniec lipca zaczęły się również ważyć losy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki oraz zostały zamontowane nadajniki WiFi, dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać za darmo z internetu w komunikacji miejskiej. W lipcu nastąpiło również otwarcie zakładu PADMA ART 3.0, przez co linia 21 zmieniła swoją trasę tak aby pracownicy z tego zakładu mieli ułatwiony dojazd do miejsca pracy. Od 7 sierpnia do 9 sierpnia trwały dni miasta zwane Jarmarkiem Kamedulski, w związku z powyższym została zamknięta ulica Kościuszki, a autobusy linii 11,19,21 jeździły objazdem. Od 1 września wrócił szkolny rozkład jazdy i zmieniły się godziny pracy Centrum Obsługi Pasażera przy Placu Marii Konopnickiej. Od września również zaczęły się malowania autobusów komunikacji miejskiej w barwy miejskie -> żółto-zielone. Na Mercedesach pojawiły się pierwsze reklamy. We wrześniu rozpoczął się również demontaż słupków przystankowych, które zostały zastąpione przez duże tablice na rozkład wewnątrz wiaty. Od 1 października zmieniła się trasa linii 11 został przesunięty przystanek początkowy i końcowy (pierwotnie był nim Wojska Polskiego/Warszawska a od 1 Października jest nim Warszawska/Poznańska). Od 31 października do 1 listopada funkcjonowała komunikacja cmentarna w postaci 3 linii> CB -> Grunwaldzka/Cmentarz Parafialny - Północna/os. Kamena CR -> Reja/Cmentarz Komunalny - 1.Maja/Pętla oraz CBR -> Grunwaldzka/Cmentarz Parafialny - Reja/Cmentarz Komunalny. Od 17 listopada zawieszono popołudniowy kurs linii 18 na Cmentarz Komunalny.

 

 
Discuss (696 posts)
yeezy boost 350
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 01 2017 02:00:32
I precisely desired to say thanks all over again. I am not sure the things I would have worked on in the absence of the entire recommendations revealed by you on such question. Entirely was a real challenging scenario for me, however , taking a look at a skilled mode you dealt with that took me to cry with happiness. Extremely grateful for the support and believe you are aware of a powerful job you happen to be getting into training other individuals via your website. Probably you've never met any of us.
yeezy boost 350 yeezy boost 350
#122705
michael kors outelt
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 01 2017 06:07:11
I have to show my thanks to you for bailing me out of this type of challenge. Right after surfing around through the internet and getting solutions that were not helpful, I figured my life was well over. Being alive without the answers to the problems you have fixed by means of your short article is a critical case, as well as the kind which could have negatively damaged my career if I hadn't encountered your site. Your training and kindness in taking care of almost everything was very useful. I don't know what I would have done if I had not come upon such a step like this. I am able to at this point relish my future. Thanks a lot very much for the high quality and result oriented help. I will not hesitate to refer your web page to anybody who should get care about this matter.
michael kors outelt michael kors outelt
#122716
yeezy boost 350
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 01 2017 16:49:42
I simply wanted to thank you so much again. I am not sure the things that I could possibly have accomplished without the entire concepts shared by you on this field. It truly was a distressing problem in my circumstances, however , considering the very specialized form you treated it made me to weep over happiness. I'm grateful for this work as well as wish you are aware of a powerful job that you are carrying out teaching some other people all through your blog. Probably you haven't met all of us.
yeezy boost 350 yeezy boost 350
#122747
nike air force 1
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 02 2017 03:16:26
I have to get across my respect for your generosity in support of people who absolutely need help with in this area. Your personal dedication to passing the message throughout turned out to be particularly useful and has usually made women like me to arrive at their objectives. Your own important instruction can mean a great deal a person like me and even more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.
nike air force 1 nike air force 1
#122791
yeezy boost 350
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 02 2017 08:46:42
Thanks for all your valuable work on this site. My daughter enjoys managing investigation and it's really obvious why. Almost all learn all regarding the compelling way you give both interesting and useful guidance through the blog and in addition boost contribution from some other people on that point plus my princess is without question becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You're performing a brilliant job.
yeezy boost 350 yeezy boost 350
#122813
nike air huarache
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 02 2017 15:01:01
Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily brilliant chance to read critical reviews from this website. It's always very pleasurable and as well , jam-packed with a lot of fun for me personally and my office co-workers to visit your site at least thrice weekly to read the newest secrets you have. And indeed, we're at all times astounded for the powerful tips and hints served by you. Selected 3 facts in this posting are certainly the very best we've had.
nike air huarache nike air huarache
#122834
james harden shoes
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 03 2017 01:07:48
I'm writing to make you know what a outstanding discovery my cousin's girl developed using your webblog. She discovered a lot of things, most notably what it's like to possess an excellent helping spirit to let others completely thoroughly grasp some extremely tough subject areas. You truly did more than readers' expectations. I appreciate you for presenting those informative, dependable, revealing not to mention easy tips on the topic to Sandra.
james harden shoes james harden shoes
#122887
Cheap Nike Air Max 90
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 26 2017 23:58:31
Nike Running Shoes,Cheap Nike Shoes,
Cheap Nike Air Max 90 Cheap Nike Air Max 90
#123123
Jordan 11 Low Bred 2015
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 03 2017 00:40:52
Nike Running Shoes, Nike Free Shoes,
Jordan 11 Low Bred 2015 Jordan 11 Low Bred 2015
#123253
Nike Air Max Mens
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 07 2017 04:13:01
Nike Free Running Shoes,Nike Air Max 90,
Nike Air Max Mens Nike Air Max Mens
#123304
Nike Air Jordan Shoes
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 10 2017 19:36:53
cheap jordans, air jordan shoes,
Nike Air Jordan Shoes Nike Air Jordan Shoes
#123353
Nike Free 5.0
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:26:40
cheap jordans, air jordan shoes,
Nike Free 5.0 Nike Free 5.0
#123423
Cheap Jordan 11
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:31:49
Nike Air Jordan Mens,Nike Air Jordan Shoes,
Cheap Jordan 11 Cheap Jordan 11
#123424
cheap jordans
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:31:53
Jordan 11 Low Breds, Nike Cortez,
cheap jordans cheap jordans
#123425
cheap jordan shoes
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:32:39
Nike Air Jordan Mens,Nike Air Jordan Shoes,
cheap jordan shoes cheap jordan shoes
#123426
Discount Nike Air Max
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:35:14
Nike Air Jordan Mens,Nike Air Jordan Shoes,
Discount Nike Air Max Discount Nike Air Max
#123427
nike air max cheap
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2017 18:35:19
JORDAN SNEAKER 11, Cheap Jordan 11,
nike air max cheap nike air max cheap
#123428
rainmakerhelpdesk
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 06 2018 07:48:26
showcasesoundandlights, strive2begreat,
rainmakerhelpdesk
#123593
moebelgriffe
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 13 2018 16:42:16
red purple womens air jordan true flight shoesgrey blue mens nike sb blazer high shoespurple gold mens nike free air shoesgrey green womens nike air max tavas shoes
moebelgriffe
#123725
injuryhelpnv
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 14 2018 05:55:13
nike wmns air max 1 ultra tokyonike air jordan future white and bluekohls adidas superstar shoesnike kobe 11 fade to black flag
injuryhelpnv
#123770
onestrand
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 15 2018 09:05:24
hermes bracelet quartier venisehermes evelyn3 pm bbqhermes bag lindy 900hermes bag lady video
onestrand
#123844
modernsamurai
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 16 2018 02:07:16
coach handbag vietnam visacoach pebble leather crossbody bagcoach poppy glam bag cheapnike free run 5 5.0 kidkobe 11 8shoesnike roshe custom sparklynike air max 90 woman 2015 wmns
modernsamurai
#123870
m1ntglobal
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 16 2018 15:59:29
griffin eric jersey xxlbarnes matt 68 jersey knityouth nike denver broncos mark dell 15 game orange team color jerseyprada loafer sale makerprada totes redprada weekenders camel redprada backpack men nortn
m1ntglobal
#123892
drwhitehead
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 16 2018 20:35:43
redskins maroon washington new era 47 nfl youth twig captexas longhorns of the world ncaa all access cap charcoalbuffalo 2013 red royalblue bills nfl draft xp new era 39thirty capcheap moncler jackets sale queens baymoncler vest que faire cemoncler womens jacket white lightsmoncler alpes jacket uk contact number
drwhitehead
#123899
newmexicolockingsystems
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Mar 20 2018 12:16:00
mdtalbott, philliptripp,
newmexicolockingsystems
#124040
There are too many comments to list them all here. See the forum for the full discussion.
Quick Post

Enter code here  

Discuss this item on the forums. (696 posts)
Mapa Strony
Artefico - projektowanie stron internetowych, usługi informatyczne, instalacje alarmowe i monitoring