Linia

Przebieg trasy na czas remontu ulicy Świerkowej

obowiązują od 05.05.2016 r.

Schemat trasy

(PNG)

KRZYWE/WPN - Sejneńska/PGK – Sejneńska – Utrata – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Podhorskiego – Jana Pawła II – NOWOMIEJSKA/GAZOWNIA – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Plac Świętego Krzyża – Kościuszki - Waryńskiego – 1. Maja – Sejneńska – SEJNEŃSKA/PGK – KRZYWE/WPN

Jazda: SEJNEŃSKA/PGK – Utrata – Dwernickiego – Kościuszki – Wojska Polskiego – Ptaszyńskiego – Buczka – PODDUBÓWEK – Zielone Królewskie – WYCHODNE.

Powrót: WYCHODNE – Zielone Królewskie – PODDUBÓWEK – Buczka – Ptaszyńskiego – Wojska Polskiego – Kościuszki – Waryńskiego – Plac Marii Konopnickiej – Noniewicza – Dwernickiego – Utrata – Sejneńska – SEJNEŃSKA/PGK.

Jazda: NOWOMIEJSKA/GAZOWNIA – Pułaskiego – Podhorskiego – Dwernickiego – Noniewicza - Waryńskiego – Utrata – Staniszewskiego – (Sobolewo/Zalew) – PŁOCICZNO.

Powrót: PŁOCICZNO – (Sobolewo/Zalew) – Staniszewskiego – Utrata – (1.MAJA/PĘTLA) - Waryńskiego – PLAC MARII KONOPNICKIEJ - Noniewicza – Dwernickiego – Podhorskiego – Pułaskiego – NOWOMIEJSKA/GAZOWNIA.

Jazda wariant 1: KOŚCIUSZKI - pl. Piłsudskiego - Hamerszmita - Mickiewicza - Waryńskiego - Noniewicza - Dwernickiego - Podhorskiego - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - Szpitalna - Krzywólka - Biała Woda - ŻYWA WODA.

Jazda wariant 2: 1.MAJA - Waryńskiego - Noniewicza - Dwernickiego - Podhorskiego - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - Szpitalna - Krzywólka - Biała Woda - ŻYWA WODA.

Powrót: ŻYWA WODA - Biała Woda - Krzywólka - Szpitalna - Reja - Plac Św. Krzyża - Kościuszki - - pl. Piłsudskiego - Hamerszmita - Mickiewicza - Waryńskiego - 1.MAJA/PĘTLA.

Jazda: SZPITALNA – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Świerkowa – Jana Pawła II - Buczyńskiego - Akacjowa - Topolowa - Kolejowa – Dwernickiego – Kościuszki – Wojska Polskiego SPORTOWA – Walerego Romana – Utrata – Mereckiego – Wojska Polskiego – Kościuszki – Wigierska – 1.MAJA/PĘTLA.

Powrót: SPORTOWA - Walerego Romana – Utrata – Mereckiego – Wojska Polskiego – Kościuszki – Wigierska – Noniewicza – Dwernickiego – Podhorskiego - Jana Pawła II – Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – REJA/BIEDRONKA.

Jazda: 1.MAJA - Waryńskiego - Noniewicza - Dwernickiego - Podhorskiego - Jana Pawła II - Nowomiejska - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - SZPITALNA/PĘTLA SZPITAL.

(wybrane kursy do KRZYWÓLKI w poniedziałek - piątek szkolny oraz wszystkie w soboty oraz niedziele i święta).

Powrót: SZPITALNA - Reja - Kowalskiego - Pułaskiego - Świerkowa - Jana Pawła II - Buczyńskiego - Akacjowa - Topolowa - Kolejowa - Dwernickiego - Noniewicza - Wigierska - 1.MAJA/PĘTLA.

(wybrane kursy rozpoczyna od KRZYWÓLKI, natomiast w soboty oraz niedziele i święta wszystkie kursy rozpoczyna od Krzywólki).

Jazda: SEJNEŃSKA/PGK– Utrata – (1.MAJA/PĘTLA) - Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Kolejowa – Północna – Okuniowiec – NOWA WIEŚ - LIPNIAK.

Powrót: LIPNIAK - NOWA WIEŚ – Okuniowiec – Północna – PÓŁNOCNA/OS.KAMENA – Kolejowa – Dwernickiego – DWERNICKIEGO/C.H.PLAZA - Noniewicza – (Wigierska 1.MAJA/PĘTLA) – Waryńskiego – 1.Maja – Sejneńska – SEJNEŃSKA/PGK

Jazda: 1.MAJA/PĘTLA- Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Podhorskiego – Pułaskiego – JASIONOWO.

Powrót: JASIONOWO – Pułaskiego – Podhorskiego – Dwernickiego – (Noniewicza – Waryńskiego – 1. Maja – Sejneńska/PGK) – Kościuszki – Wigierska – 1.MAJA/PĘTLA.

JEDNE KURS PO POŁUDNIU NA TRASIE: JASIONOWO - DUBOWO/SSSE - JASIONOWO.

DWA KURSY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NA TRASIE: SEJNEŃSKA/PGK - JASIONOWO - SEJNEŃSKA/PGK.

Jazda: PÓŁNOCNA – Kolejowa – Podhorskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Plac Św. Krzyża – Kościuszki – Mickiewicza – Bakałarzewska – 23. Października – Sikorskiego – Mieszka I. – Bakałarzewska- Grunwaldzka – Powstańców Wielkopolskich – Bydgoska – Wojska Polskiego - WARSZAWSKA/POZNAŃSKA.

Powrót:WARSZAWSKA – Buczka – Powstańców Wielkopolskich – Grunwaldzka – Bakałarzewska – Mieszka I. – Sikorskiego - 23.Października – Bakałarzewska – Mickiewicza – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Sikorskiego – Bulwarowa – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego - Świerkowa – Jana Pawła II - Brzostowskiego - Modrzewiowa - Świerkowa - Klonowa - Różana - PÓŁNOCNA/OS. KAMENA.

WOJSKA POLSKIEGO -Buczka - Ptaszyńskiego - Wojska Polskiego - Kościuszki -Waryńskiego - 1.Maja - Sejneńska - Utrata - Dwernickiego - Sikorskiego - Mieszka I. - BAKAŁARZEWSKA/KRUSZBET - Grunwaldzka - 24.Sierpnia - Wigierska - Noniewicza - Waryńskiego - 1.Maja - Sejneńska - SEJNEŃSKA/PGK.

Jazda: REJA – Kowalskiego – Pułaskiego – Podhorskiego – Utrata – Wojska Polskiego – Papiernia – Wojska Polskiego II – DUBOWO/SSSE.

Powrót: DUBOWO/SSSE – Wojska Polskiego II – Papiernia – Wojska Polskiego – Utrata – Podhorskiego – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – TYSIĄCLECIA LITWY.

Jazda: SEJNEŃSKA/PGK – Utrata – Waryńskiego – Noniewicza - Podhorskiego – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Szpitalna – KRZYWÓLKA.

Powrót: KRZYWÓLKA. – Szpitalna – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Podhorskiego - Dwernickiego – Noniewicza – Waryńskiego – 1.Maja – Sejneńska – SEJNEŃSKA/PGK

WYBRANE KURSY Z I DO MAŁEJ HUTY.

Jazda: REJA/STOKROTKA– Kowalskiego – Pułaskiego - Podhorskiego - Utrata - Wojska Polskiego - Papiernia - Wojska Polskiego II - Turkusowa - Brylantowa/PADMA ART - SZAFIROWA/MISPOL

Powrót:SAFIROWA/MISPOL – Brylantowa/PADMA ART 3.0 – Turkusowa - Wojska Polskiego II - Papiernia - Wojska Polskiego - Utrata - Podhorskiego - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja TYSIĄCLECIA LITWY.

Jazda: SZPITALNA – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Świerkowa – Jana Pawła II - Buczyńskiego - Akacjowa - Topolowa - Kolejowa – Utrata – Sejneńska – SEJNEŃSKA/PGK.

Powrót:SEJNEŃSKA/PGK. – Sejneńska – Utrata – Podhorskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – REJA/CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

SZPITALNA - Reja - Kowalskiego - Pułaskiego - Świerkowa - Jana Pawła II - Brzostowskiego - Modrzewiowa - Świerkowa - Klonowa - Różana - Północna - Kolejowa - Dwernickiego - Noniewicza - Waryńskiego - Utrata - UTRATA/OS. ZAHAŃCZA - Mereckiego - Wojska Polskiego - Kościuszki -Wigierska - Noniewicza - Dwernickiego - Kolejowa - Północna - Różana - Klonowa - Świerkowa - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - SZPITALNA.

Wybrane kursy przez REJA/CMENTARZ KOMUNALNY.

Jazda: PÓŁNOCNA – Kolejowa – Podhorskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Plac Św. Krzyża – Kościuszki - Wojska Polskiego - Papiernia - Wojska Polskiego II - DUBOWO/SSSE.

Powrót:DUBOWO - Wojska Polskiego II - Papiernia - Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Sikorskiego – Bulwarowa – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego -Świerkowa – Jana Pawła II - Brzostowskiego - Modrzewiowa - Świerkowa - Klonowa - Różana -PÓŁNOCNA/OS. KAMENA.

Wybrane kursy przez: DUBOWO WIEŚ, HUBALA TRACK TEC.

Wybrane kursy do: KOŚCIUSZKI/URZĄD MIASTA, HUBALA TRACK TEC, PÓŁNOCNA/STOLLAR.

Jazda: PÓŁNOCNA – Różana - Klonowa - Świerkowa - Modrzewiowa - Brzostowskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Bulwarowa – SIKORSKIEGO/ZSZ – Mieszka I – BAKAŁARZEWSKA/KRUSZBET – Mieszka I – Sikorskiego – DWERNICKIEGO/PLAZAPodhorskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Bulwarowa – SIKORSKIEGO/ZSZ.

Jazda: DWERNICKIEGO/PLAZA – Sikorskiego – Mieszka I. – BAKAŁARZEWSKA/KRUSZBET – Mieszka I. – Sikorskiego – Bulwarowa – Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Świerkowa – Jana Pawła II - Buczyńskiego - Akacjowa - Topolowa -Kolejowa – DWERNICKIEGO/PLAZA

Jazda: PÓŁNOCNA – Kolejowa – Podhorskiego - Jana Pawła II - Świerkowa – Pułaskiego – Kowalskiego – Reja – Plac Św. Krzyża – Kościuszki - Wojska Polskiego - Ptaszyńskiego - Buczka - PODDUBÓWEK.

Powrót:PODDUBÓWEK - Buczka - Ptaszyńskiego - Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Sikorskiego – Bulwarowa – Reja – kowalskiego – Pułaskiego -Świerkowa – Jana Pawła II - Brzostowskiego - Modrzewiowa - Świerkowa - Klonowa - Różana - PÓŁNOCNA/OS. KAMENA.

Wybrane kursy przez: SZFIROWA/MISPOL, BRYLANTOWA/PADMA ART 3.0.